FRIKKEE ADVIES
 |   PROJECTEN  | 
 
 

 

 

 
Frikkee Advies
T: 06-38903787
E: info@frikkee-advies.nl

 
 

 Project:

optimalisatie verpakkingsproces groente en fruit

 

Bij The Greenery, locatie Kleinpak Barendrecht, wordt op klantspecificatie groente en fruit verpakt voor supermarktbedrijven. Dit doet men op verpakkingslijnen waarbij een belangrijk deel van het werk gemechaniseerd is, namelijk productinvoer, wegen, verpakken, en stickeren.

Doel van het onderzoek

De klanten van The Greenery vragen steeds meer maatwerk, en dit leidt tot specifieke handelingen aan het product waarvoor de verpakkingslijnen niet zijn ingericht. Daarom gebeurt dit type werk vaak handmatig aan passieve werktafels door een groep van 5 tot 20 medewerkers. Dit tafelwerk is zeer arbeidsintensief waarbij de werkplekinrichting en werkmethode niet optimaal is.

Het management wil dat het werk efficiënter verloopt, maar heeft geen duidelijk beeld van de belangrijkste knelpunten en de kansrijke verbeteringen. Het onderzoek moet daarover helderheid verschaffen, zodat vervolgens effectief kan worden gewerkt aan passende oplossingen.

Aanpak

Binnen het onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Inventarisatie van de huidige werkprocessen
 2. Analyse van logistieke stromen en werkmethode
 3. Data-analyse van historische ordergegevens
 4. Identificeren en beoordelen van werksoorten
 5. Bedenken van nieuwe logistieke concepten
 6. Kosten/baten analyse van de werksoorten

Conclusie en advies

Het onderzoek wijst uit dat er kansrijke verbetermogelijkheden zijn voor tafelwerk, die kunnen leiden tot besparing van arbeidskosten. De volgende aanbevelingen zijn gedaan:

 • Gebruik nieuwe werktafels in een ruimtelijk logische opstelling, waarbij de logistieke flow (aan- en afvoer van product en leeg fust) leidend is.

 • Schriftelijk vastleggen van de werkmethode in eenvoudige, praktische en heldere procedures en zorgen dat de tafeloperator op basis hiervan zijn medewerkers instrueert en aanstuurt.

 • Aanvoer- en afvoerstromen beter organiseren en mogelijk zelfs mechaniseren. Inzet van transportbanden helpt; reductie van loopafstanden levert direct voordelen op.

 • Effectief gebruik van de ruimte om werktafels is essentieel; de heftruck/pallettruck moet er goed bij kunnen zonder dat de medewerkers aan de tafel er last van hebben.

 • Er is 12% besparing op arbeidskosten haalbaar. Randvoorwaarde is dat de werkplek met de logistiek eromheen optimaal wordt ingericht voor de meest voorkomende werksoorten.

De eindconclusie van het onderzoek luidt:
Optimale aanvoer- en afvoerstromen in combinatie met goed ingerichte werkplekken zal leiden tot kwalitatief betere werkprestaties voor aanzienlijk minder kosten. Het logistieke concept nieuwe werktafels met gemechaniseerde afvoer verdient de voorkeur, want het is goed implementeerbaar en de investeringen zijn na 1,5 jaar terugverdiend.