FRIKKEE ADVIES
 |   PROJECTEN  | 
 
 
 

 
Frikkee Advies
T: 06-38903787
E: info@frikkee-advies.nl

 
 

 Project:

optimalisatie aanvoerproces bloemen en planten

 

FloraHolland Bleiswijk is een relatief kleine vestiging van de grootste bloemenveiling, die zich specifiek richt op de handel en distributie van bloemen en planten voor de Nederlands markt.

Doel

Aanpassing van de logistieke organisatie en processen rondom de aanvoer van bloemen en planten, vanaf ontvangst product tot het veilmoment. Het management wil effectief en flexibel kunnen inspelen op fluctuerend werkaanbod en toenemende behoefte aan maatwerk bij klanten. Daarbij moeten de operationele kosten omlaag bij gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening.

Uitvoering

Frikkee Advies is bij dit verandertraject betrokken toen het management al plannen voor een reorganisatie had, maar niet goed wist hoe de invoering ervan aan te pakken. Tevens wilde men de businesscase laten toetsen door een adviseur met kennis van procesoptimalisatie. In samenwerking met het interne projectteam zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
  • Analyse van huidige logistieke processen en werkmethoden
  • Beoordelen businesscase en deze aanpassen op basis van nieuwe inzichten
  • Beoordelen reorganisatieplan en maken plan van aanpak voor implementatie
  • Begeleiden van een klankbordgroep met medewerkers
  • Ontwerp van nieuw logistiek kernproces dat efficiënter en kwalitatief beter is
  • Ontwerp van nieuwe werkroosters samen met management en medewerkers
  • Voorbereiden en begeleiden van praktijktesten en rapportage testresultaten
  • Uitvoeren van onderzoek naar fysieke belasting van medewerkers
  • Inrichten van nieuwe keurbuffer inclusief verlichting en techniek
  • Invoeren van nieuwe organisatie, processen, roosters en hulpmiddelen
Resultaat

Een duidelijke prestatieverbetering bij de aanvoerprocessen, die het gevolg is van betrouwbare aanvoerinformatie, goede werkroosters en een verbeterde samenwerking tussen afdelingen. Met deze nieuwe logistieke organisatie kan men goed inspelen op veranderingen bij klanten en aanvoerders. Belangrijke succesfactor: de nieuwe werkprocedures en roosters zijn volledig geaccepteerd door de medewerkers doordat ze voortdurend bij het invoeringsproces betrokken zijn geweest.