FRIKKEE ADVIES
 |   PROJECTEN  | 
 
 
 
Frikkee Advies
T: 06-38903787
E: info@frikkee-advies.nl

 
 

 Project: vernieuwing managementsysteem elektronica

 

Klant

Electro-Watt is een elektrotechnisch productiebedrijf gevestigd in Hilversum.

Doel

Het verbeteren van het bestaande kwaliteitssysteem dat star is opgezet, daardoor niet actief wordt gebruikt door de medewerkers, en dus niet leidt tot een proces van continue verbetering. Tevens wil de directie dat het managementsysteem voldoet aan ISO9001 en extern getoetst wordt.

Uitvoering

Frikkee Advies is verantwoordelijk voor onderzoek naar verbetermogelijkheden, ontwikkeling van het nieuwe managementsysteem, opstellen van het projectplan, en projectleiding bij implementatie.

Samen met medewerkers van het bedrijf zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Analyse huidige kwaliteitssysteem; inventarisatie van sterke en zwakke punten.
  • Beoordelen en grondig herzien van bestaande procedures en instructies. Er is gekozen voor compacte beschrijvingen die goed bruikbaar zijn voor de medewerkers, passend zijn voor de werkzaamheden en geen afbreuk doen aan klanteisen en normeisen ISO 9001.
  • Opzetten elektronisch handboek waardoor procedures, instructies, werkmethoden voor alle medewerkers goed bereikbaar zijn via Intranet.
  • Ontwikkelen computertool waarmee beheer en onderhoud van het managementsysteem eenvoudiger en goedkoper wordt.
  • Selecteren van een geschikte en betaalbare certificatiepartner.
  • Aansturen van het certificatietraject met als resultaat het ISO9001 certificaat.

Resultaat

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat de verbeterprocessen binnen het bedrijf goed ondersteunt. Tegenover de klanten is nu eenvoudig aantoonbaar dat het bedrijf werkt volgens hoge kwaliteitseisen en internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Het project heeft geleid tot zichtbare procesverbeteringen intern en een verbeterde servicegraad extern.